Gazeta

Trwająca od 1975 roku wojna domowa w Libanie dzieliła nie tylko mieszkańców tego kraju, uniemożliwiała również kontakty i spotkania Polaków mieszkających w Libanie. Zakończenie wojny w 1991 roku pozwoliło nam przede wszystkim bez przeszkód docierać do Ambasady Polskiej, spotykać się i poznawać. Efektem naszych spotkań było powstanie stowarzyszenia „Wspólnota Polska w Libanie”. Było to w 1992 roku. Spotykaliśmy się w pierwsze soboty miesiąca i tak pozostało do dzisiaj. Same rozmowy i bliższe poznawanie przestało nam wystarczać.
Organizowałyśmy choinki dla dzieci, spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe. Urządzałyśmy bale karnawałowe oraz spotkania z interesującymi Polakami odwiedzającymi Liban. W 1992 roku rozpoczęła działalność, prowadzona przez nasze stowarzyszenie „Szkoła Kultury i Języka Polskiego”. Wydarzenia związane z działalnością naszej organizacji podsunęły nam pomysł wydawania czasopisma. W marcu 1997 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Polskie Cedry”. Redaktorem Naczelnym została Aldona Achar. Od siedemnastego numeru gazeta jest prowadzona przez Redaktora Naczelnego Annę Zaleską-Saleh. Pierwsze egzemplarze były pisane ręcznie. Dopiero przyjazd w lutym 1999 roku na Al-Bustan Festival, Marszałek Senatu Pani Alicji Grześkowiak, zmienił w sposób zasadniczy opracowanie i redagowanie „Polskich Cedrów”. Otrzymaliśmy komputer i drukarkę. Od 25 marca 1999 roku miesięcznik składany jest na komputerze. Wprawdzie „Polskie Cedry” ukazują się w wersji czarno białej, ale mamy nadzieję, że pewnego dnia pojawią się w kolorze. Przez te wszystkie lata czytelnicy naszej gazety otrzymują dokładne informacje o życiu i wydarzeniach w libańskiej Polonii. Pismo otwarte jest również dla wszystkich osób, które chciałyby zamieszczać w nim swoje artykuły. Jeśli Państwo chcieliby przekazać nam jakieś materiały – z góry dziękujemy. Chciałabym jednak zaznaczyć, że najbardziej interesują nas wspomnienia i refleksje na temat Libanu i Polaków odwiedzających ten kraj oraz wspomnienia o tym rejonie.

Anna Zaleska-Saleh