ŚWIĄTECZNYCH SPOTKAŃ CZAS

Jak co roku Polonia w Libanie uczestniczyła w grudniowych wydarzeniach przygoto-wanych z okazji Świąt.

Jak co roku nie mogło zabraknąć Mikołaja dla najmłodszych Polaków oraz wspólnego dzielenia się opłatkiem.

12 grudnia 2010 roku, w udostępnionych przez Ambasadę pomieszczeniach, Wspólnota Polska w Libanie wraz z Konsulem RP zorganizowała spotkanie z udziałem Mikołaja dla najmłodszych dzieci polonijnych, choć nie tylko polonijnych.

Róża Hadyk Bou Habib oraz Dorota Janowska-Faszcza zadbały o to, aby dzieciaki dobrze się bawiły poprzez zabawę i konkursy. Nie zabrakło polskich wierszy, świątecznych kolęd i miłej zabawy. Pełne wory mnóstwa prezentów dostarczył Mikołaj, a na twarzach dzieci pojawiła się nieopisana radość. Wieczór zakończył się małym, ale pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Tydzień później, 18 grudnia 2010 r., tradycyjne również, na zaproszenie Konsula, Polonia ze wszystkich stron Libanu spotkała się w Klubie Oficerskim   w Yarze.  Zebranych przywitał nowy Konsul Lech Faszcza. Następnie po odśpiewaniu kilku polskich kolęd, wszyscy przełamali się opłatkami składając sobie życzenia. Przygotowany poczęstunek nie nawiązywał do polskiej tradycji, jednak był bardzo smaczny i urozmaicony.
Spotkania w tak miłej i rodzinnej atmosferze są zawsze ciepło odbierane przez Polaków i ich rodziny, dlatego za rok  pewnością znowu się spotkamy.
Jak zawsze należą się słowa podziękowania wszystkim organizatorom świątecznych spotkań za włożony trud i poświęcenie własnego czasu, mamom  za przygotowanie poczęstunku, a Mikolajowi za cierpliwość i wytrwałość przy spotkaniu z tak dociekliwymi dziećmi.

Edyta Kunc