WYBORY WŁADZ WSPÓLNOTY POLSKIEJ W LIBANIE

4 grudnia 2010 roku odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. Zgromadzenie ogólne w drodze tajnego głosowania wybrało pięcioosobowy Zarząd. Spośród kandydatek największą liczbę głósów uzyskały panie: Róża Hadyk-Bou-Habib, Edyta Kunc, Marzena Schemaly, Danuta Malczyk-Noureddine, Danuta Hokayem.

Ponadto do Komisji Rewizyjnej wybrano: Teresę Dadanji, Joannę Hasoun, Urszulę Sahely.
Podczas najbliższego spotkania Zarządu, 6 grudnia, nastąpiło określenie jego zadań, rozdzielone zostały funkcje i zakres obowiązków. Zarząd to: prezes, zastępca prezesa/sekretarz, księgowy/skarbnik, sekcja ds. kulturalno-społecznych, sekcja ds. redakcji.

Edyta Kunc