64/2004

Wszystkim Czytelnikom
Polskich Cedrów życzymy udanych, niezapomnianych wakacji.

Redakcja


OGŁOSZENIE

Wybory do Zarządu „Wspólnoty Polskiej w Libanie” odbędą się w niedzielę, 24 października 2004, o godz. 10.00. w salach recepcyjnych Ambasady RP w Libanie w Baabdzie.
Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatów i zawiadomienie członków Stowarzyszenia .

 

Numer 64 został zredagowany, opracowany graficznie i złożony na komputerze przez Annę Zaleską –Saleh przy współpracy Zespołu Redakcyjnego : Haliny Chehab,  Krystyny Hamze i Natalii Jannoun – liternictwo arabskie

Telefon Redakcji : 01-790036                                                       Nakład :100 egzemplarzy

Gazetka jest współfinansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie

Polskiecedry@Hotmail.Com Adres : „Polskie Cedry” P.O.Box 1137202 Beyrouth – Hamra Lebanon;

Numer konta bankowego – Blom Bank 021/01/312/0122397/1/4

Cena w prenumeracie rocznej dla osób nie zrzeszonych  20 000 L.L.

Beirut, czerwiec 2004.