INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (c.d.)

7. ZAKUPY.

W Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii i Włochach obowiązującą walutą jest euro. Dodatkowo euro jest używane w Andorze, Monako, San Marino i Watykanie. Dania, Szwecja i Wielka Brytania zachowały dotychczasowe waluty.

Z dniem 1 maja 2004 znikną granice celne pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Polską. Turyści podróżujący po krajach Unii nie będą podlegali żadnym ograniczeniom dotyczącym ilości zakupionych i przewożonych towarów pod warunkiem, że są one przeznaczone do użytku osobistego i nie podlegają odsprzedaży. Pojęcie do użytku osobistego zawiera w sobie przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Odebraniu może również podlegać pojazd, którym towary są przewożone.

Przykładowo, przewożone towary uznaje się za do użytku osobistego jeżeli nie przekraczają ilości:

·800 papierosów,

·200 cygar,

·1 kg tytoniu,

·10 litrów spirytusu,

·20 litrów wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto),

·90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),

·110 litrów piwa.

Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych lub tytoniowych.

Po przystąpieniu Polski do UE zniknie możliwość ubiegania się przez polskich turystów wracających do kraju o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. W Unii Europejskiej zasadą jest, że opodatkowanie następuje w kraju przeznaczenia towaru, a nie w kraju, z którego towar pochodzi. Wyjątkiem są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i osoby prawne nie będące podatnikami VAT, poza granicami kraju, gdzie znajduje się ich stałe miejsce zamieszkania lub siedziba. Kupując towar opłacają one podatek VAT w kraju zakupu, niezależnie od miejsca konsumpcji dobra.

Kupienie nowego auta osobowego w krajach UE jest ograniczone przepisami art. 28a(1)(b) VI Dyrektywy, które uznają to za czynność opodatkowaną w kraju nabywcy. Przy zakupie samochodu z przebiegiem mniejszym niż 6000 km lub w ciągu 6 miesięcy od daty jego pierwszej rejestracji należy zapłacić podatek VAT w kraju zamieszkania podczas jego rejestracji (czyli obywatel polski, mieszkający na stałe w Polsce, w Polsce dokonuje rejestracji samochodu i opłaca podatek).

8. PRZEWÓZ BRONI.

Z dniem 1 maja 2004 r. obywatele polscy będą mogli przywozić i wywozić z innych krajów Unii Europejskiej broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. W tym celu niezbędne jest wpisanie broni do Europejskiej Karty Broni Palnej, posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo członkowskie oraz uwiarygodnienie powodu swojej podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

9. NA WSZELKI WYPADEK.

Telefon ratunkowy:

112 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych, w telefonach publicznych bezpłatny).

Kradzież lub zagubienie rzeczy:

Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym komisariacie policji. Protokół‚ policyjny będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej należy zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. W przypadku utraty paszportu lub innego dokumentu podróży oprócz zgłoszenia na policji konieczne jest możliwie szybkie skontaktowanie się z polskim konsulatem lub ambasadą.

Prawa pasażera lotniczego.

Osobie korzystającej z transportu powietrznego przysługują określone prawa odnośnie sytuacji związanych z informacją o lotach, rezerwacjami, sprzedażą biletów, kompensacją szkód powstałych w wyniku wypadków lub wycieczkami zorganizowanymi. Treść Karty Praw Pasażera Lotniczego można znaleźć pod adresem internetowym: http://www.europa.eu.int/comm/transport/air/rights/index_en.htm

Porady:

Porad dotyczących przysługujących pasażerowi praw można zasięgnąć w serwisie EUROPE DIRECT, pod numerem telefonu: 00 800 67 89 10 11, dostępnym w 15 krajach Unii Europejskiej, lub pod numerem 00 32 22 99 96 96, z innych krajów. Z serwisem można się skontaktować również drogą e-mailową

- http://europa.eu.int/europedirect.

Nocny numer interwencyjny w Departamencie Konsularnym i

Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

00 48 22 523 90 00

10. KONSULATY RP W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

Austria:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu

Hietzinger Hauptstrasse 42c, A-1130 Wien; P.O. Box 17.

tel. (00431) 870-15-0, 870-15-100

fax. 870-15-136

e-mail: konsul@BotschaftRP.at

Konsulat RP w Graz

Konsul Honorowy: Gerold Ortner (niemiecki)

Joannenumring 18/3, A-8010 Graz

tel. (0-04331633) 82-51-00

fax. 82-51-15

Konsulat RP w Innsbrucku

Konsul Honorowy: Siegfried Resl (niemiecki, angielski)

Technikerstrasse 1-3, A-6020 Innsbruck

tel. (0-043512) 28-63-14-00

fax. (0-043512) 29-34-61-20

Konsulat RP w Salzburgu

Konsul Honorowy: JĂĽrgen Hinterwirth (niemiecki)

A-5020 Salzburg, Nonntaler HauptstraĂźe 1

tel. (0-043662) 84-00-33, 84-00-34

fax. 84-00-33-14

Belgia

Konsulat Generalny RP w Brukseli

Rue des Francs 28, 1040 Bruxelles, Belgique

tel. centrala (czynna całą dobę): 00-322-7390100 lub

7357212

tel. sekretariat KG (codziennie od 8.30 do 16.30):

00-322-7390121

fax. 00-322-7364459 lub 7360464

e-mail: consulbrux@ipmaster.be

Chorwacja

Wydział Konsularny Ambasady RP w Zagrzebiu

ul. Krlezin Gvozd 3, 10000 Zagreb

tel./fax. (0-03851) 489-94-44

fax. (0-03851) 489-94-20

Cypr

Wydział Konsularny Ambasady RP w Nikozji

3 Diagorou Str., Office 202 1097 Nicosia

tel. (00357 22) 668415, 668417

fax. (00357 22) 668419

e-mail: poland@logos.cy.net

Konsulat RP w Limassol

Konsul Honorowy: Loukis Papaphilippou (grecki, angielski)

42 Ayias Fylaxeos Str.

3025 Limassol

tel. (00357 25) 343448

fax. (00357 25) 359108, lub

1 C. Pantelis Str.

1010 Nicosia

tel. (00357 22) 675718, 674141

fax. (00357 22) 673388

e-mail: lawcy@cytanet.com.cy

Czechy

Wydział Konsularny Ambasady RP w Pradze

Vaclavske Namesti 49, 110 00 Praha 1

tel. 00420.224.228.722 – 4

fax. 00420.2 24.227.320

e-mail: konspol@mbox.vol.cz

Konsulat RP w Brnie

Konsul Honorowy: Petr Mrkavka

ul. Pellicova 2C, 602 00 Brno, Republika Czeska

tel./fax. 00420.543.244.8 72

e-mail: konsulatrp@email.cz

Konsulat Generalny RP w Ostrawie

ul. Blahoslavova 4, 70100 Ostrava

tel. 00420.596.118.074, 76

fax. 00420.596.118.073

e-mail: konsulatrp.ostrawa@grendel.cz

Dania

Wydział Konsularny

Richelieus Alle 10, 2900 Hellerup

tel. (+45) 39 46 77 20 lub 21

fax. (+45) 39 46 77 88

e-mail: konsulat@ambpol.dk

Konsulat RP w Aarhus

Konsul Honorowy: Ole Lykke Ravnsbo

Strandvejen 94

8100 Aarhus C

tel. (+45) 87 34 34 34

fax. (+45) 87 34 34 00

e-mail: office@interlex.dk

Konsulat RP w Svendborgu

Konsul Honorowy: Jan Krossteig

Sankt Nicolaigade 11

5700 Svendborg

tel. (+45) 62 21 67 88

fax. (+45) 62 21 67 00

e-mail: polen@mail.dk

Konsulat RP w Roenne

Konsul Honorowy: Roar Bendtsen Schou

Sandemansvej 6

3700 Roenne

tel. (+45) 56 95 25 22

fax. (+45) 56 95 25 23

e-mail: rb.schou@beck-liner.com

cdn.