UNIFIL DZIŚ

Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (ang. UNIFIL: United  Nations Interim Forces in Lebanon) są rozlokowane w południowym Libanie. Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji UNIFIL rozpoczął się w 6.04.1992r. od kompanii medycznej, na bazie której został utworzony szpital polowy w obozie Naqoura. Dwa lata później  21.04.1994r.  rozpoczął działalność Polski Batalion Logistyczny oraz pododdziały inżynieryjne rozmieszczone w Jawayya. 01.06.1996 rozpoczęło działalność   zgrupowanie pododdziałów remontowych z siedzibą w Tybninie.

Obecnie PKW rozmieszczony jest w dwóch zgrupowaniach : Naqoura i Tybnin. Liczący jeszcze kilka lat wstecz prawie 700 osób dziś składa się z 240 żołnierzy i pracowników cywilnych wojska. Głównym zadaniem jest zaopatrywanie batalionów w strefie odpowiedzialności UNIFIL-u we wszelkiego rodzaju towary poczynając od żywności ,  poprzez artykuły niezbędne do zakwaterowania a kończąc na wieżach obserwacyjnych i wszechobecnym tu drucie kolczastym. Towary są odbierane przez naszych kierowców z całego Libanu, głównie z portu w Bejrucie, i magazynowane w Centralnej Składnicy Zaopatrzenia, gdzie pracują również nasi żołnierze.

Obsługą i naprawą sprzętu technicznego zajmują się żołnierze z Tybnina. Ważną i cieszącą się uznaniem wśród miejscowej ludności jak i całego personelu UNIFIL jest pomoc medyczna i humanitarna, udzielana przez kompanię medyczną. Działalnością merytoryczną PKW kieruje Kwatera Główna UNIFIL, w której pracuje obecnie 6 żołnierzy polskich i dwóch pracowników cywilnych. Polscy żołnierze od lat starają się utrzymywać bliskie kontakty z Libańską Polonią – jesteśmy obecni na wszystkich uroczystościach organizowanych przez ambasadę polską w Bejrucie jak również zapraszamy Polaków na nasze uroczystości w Naqurze. Od wielu lat utrzymujemy również bliskie kontakty z polskimi księżmi z Don Bosco. Niestety ze względu na różnorodne uwarunkowania częstotliwość tych  spotkań jest ograniczona.

Korzystając z okazji serdecznie pozdrawiamy wszystkich Polaków mieszkających w Libanie jak również osoby, którym bliska jest Nasza Ojczyzna.

Oficer prasowy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie
Stanisław BARASZKIEWICZ

 

czerwiec, 2004