Wybory

13 czerwca 2004 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bejrucie odbyły się  wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie rozpoczęło się o godz. 8.00  i trwało bez przerwy do godz. 20.00.

W  skład  Komisji wyborczej weszły następujące osoby:

Stanisław Baraszkiewicz – przewodniczący Komisji

Anna Saleh – wiceprzewodniczący

Teresa Atallah –  sekretarz

oraz  członkowie: Chehab Halina, Kliński Andrzej, Lecki Andrzej i Wendorff Ryszard

W głosowaniu wzięły udział 154 osoby na 322 uprawnione co dało prawie 48% frekwencji (dla porównania w Polsce 20% frekwencji).

Wyniki w Libanie:

  1. Unii Wolności 28 głosów (na  Bronisława Geremeka –  25 głosów).
  2. Platforma Obywatelska 27 głosów (na Paweła Piskorskiego – 12 głosów).
  3. KW  Prawo i Sprawiedliwość 19 głosów (na Michała Kamińskiego – 11 głosów).
  4. KW Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 15 głosów (na Dariusza Rosati – 11 głosów).
  5. Komitet Koalicyjny Inicjatywa dla Polski 14 głosów (na Barbarę Borys-Damięcką – 12 głosów).
  6. Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP 14 głosów (na Piotra Gadzinowskiego – 6 głosów).
  7. K W Samoobrona RP 7 głosów ; KW Liga Polskich Rodzin 7 głosów (na Wojciecha Wierzejewskiego – 4 głosy).
  8. KW Polskiej Partia Pracy 4 głosy.
  9. KW Unii Polityki Realnej 3 głosy; KW PSL 3 głosy.
  10. KW Wyborców – Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” 2 głosy; KW Wyborców  Zieloni 2004 2 głosy.

Na pozostałe Komitety Wyborcze nie oddano głosów.

 

Beirut, czerwiec 2004