Wydanie Specjalne 2006

Szanowni Państwo,

Przekazujemy dzisiaj naszym czytelnikom specjalne wydanie „Polskich Cedrów”, związane z 15-tą rocznicą powstania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska w Libanie”.
Niech ta prezentacja Polaków w Libanie i naszego Stowarzyszenia na tak szerokim forum będzie zachętą do organizowania podobnych uroczystości w przyszłości.
Zapraszamy do lektury wszystkich Polaków, ich rodziny oraz naszych przyjaciół w Libanie i na całym świecie. Jesteśmy dumne, że pod egidą naszej organizacji i przy pomocy osób zaangażowanych w jej działalność możemy na łamach tej publikacji przedstawić historię relacji polsko-libańskich. Naszym celem jest ukazanie roli Polaków oraz ich obecności w różnych dziedzinach życia Libanu i podkreślenie wzajemnych korzyści płynących z oddziaływania dwóch kultur.
Pragniemy także przybliżyć polskiemu czytelnikowi Liban jako kraj, w którym spotykają się dwa światy – europejski i bliskowschodni, gdzie istnieje prawdziwa mozaika cywilizacji, religii i kultur.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zostanie pozytywnie oceniona przez polskich i libańskich czytelników, a nasza Polonia poczuje silne więzy z ojczyzną.
Uważamy bowiem, że to właśnie dziedzictwo kulturowe oraz pragnienie kultywowania języka polskiego i polskiej tradycji jest podstawą istnienia naszej Wspólnoty.

Pragniemy także podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszego wydawnictwa oraz organizacji naszego jubileuszu, szczególnie Ambasadzie RP za zrozumienie i wsparcie.

Małgorzata Ziółkowska-Husami
Prezes „Wspólnoty Polskiej w Libanie”

SPIS TREŚCI:

 1. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska w Libanie”
 2. Polska – nasza ojczyzna
 3. Liban – mozaika cywilizacji, religii i kultur
 4. Polsko-libańskie stosunki polityczne
 5. Współpraca gospodarcza między Polską a Libanem
 6. Polacy w Libanie przed I wojną światową – J. Słowacki, o. M. Ryłło
 7. Polski exodus na Bliski Wschód
 8. Wspomnienia oficera Armii Polskiej
 9. Historia to też cmentarze
 10. Stanisław Kościałkowski – portret uczonego
 11. Kardynał Władysław Rubin – wielki Polak w służbie bożej
 12. Duszpasterz uchodźców – Ks. Kamil Kantak
 13. Niezwykłe spotkanie -Wizyta Jana Pawła II
 14. Polscy misjonarze w Libanie
 15. „Chopin to Polska, Polska to Chopin” Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Al-Bustan
 16. Polacy w Libańskiej Narodowej Orkiestrze Symfonicznej
 17. Polskie odkrycia archeologiczne
 18. Uroczystości w Betcheszban
 19. Polski Kontyngent Wojskowy w ramach UNIFIL
 20. Wspomnienia absolwenta Politechniki Warszawskiej

POLSKIE CEDRY
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska w Libanie”
P.O.Box: 16-6990,1100-2170, Beirut-Lebanon
e-mail: wpl_liban@yahoo.com
Tel/Fax: 00961-1-643957
Komitet Redakcyjny:
Małgorzata Ziółkowska-Husami, Anna Zaleska-Saleh, Marzena Zielińska-Schemaly
Izabella Karczewska-Ayat, Beata Ahern, Alicja Kubacka-Kamle
Redakcja tekstów:
Halina Lisowska-Chehab, David Abdel-Samad, Walid Husami
Grafika:
Martena Ayat, Carolina Wafa, Michał Jędrczak
Projekt okładki:
Marzena Assaad, Marlena Ayat
Współpraca:
Ambasada RP, PKW – UNIFIL, ASP – Warszawa
Hanna Abi-Akar
o.Paweł Kurysz OFM Cap, Ks.Jarosław Dobkowski SDB, Ks.Kazimierz Gajowy SDB
Brat Władysław Kuraś, Andrzej Kassab
Tłumaczenie na język arabski:
Nabil Daouk, Marzena Assaad, Souhaila Natour, Mustafa Kamle, Diana Affi
Marie Christine El-Kahi, Shadi Dadanji, Joanna Hassoun, Abdallah Haidar

Wydawca i prenumerata:
Zarząd Stowarzyszenia WPL
E-mail: polskiecedry@hotmail.com
Tel.00961-1-790036

Druk, skład:
Drukarnia: Chemaly Chemaly s.a.l.
e-mail: chemaly@chemaly.com
Tel: 00961-1-51038516 Fax: 00961-1-510387

Nakład 1000 egzemplarzy

Bejrut, 2006