POLSKI KONTYNGENT WOJSKOWY W RAMACH UNIFIL

Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie ( ang. UNIFIL: United Nations Interim Forces in Lebanon) rozpoczęły już 28 rok swego funkcjonowania. Historia misji sięga marca 1978 roku, kiedy to w odpowiedzi na rajdy i zamachy komandosów palestyńskich w okolicach Nahariji oddziały izraelskie zaatakowały Liban, zajmując terytorium do rzeki Litani. W dniu 15 marca rząd libański wystosował ostry protest do Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciwko izraelskiej inwazji. Po kilku dniach, 19 marca 1978 roku Rada Bezpieczeństwa uchwaliła rezolucję nr 425, wzywającą Izrael do wycofania się z Libanu i przestrzegania jego integralności terytorialnej. Jednocześnie powołano do życia Siły Zbrojne ONZ – UNIFIL z następującymi zadaniami:
– potwierdzenie wycofania wojsk izraelskich z południowego Libanu,
– przywrócenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
– pomoc rządowi libańskiemu w przejęciu kontroli nad okupowanym obszarem.

PKW-UNIFIL, Naqoura 2005

PKW-UNIFIL, Naqoura 2005

Aktualnie UNIFIL liczy ponad 2000 żołnierzy i tworzą go kontyngenty wojskowe z 6 państw: Francji, Ghany, Indii, Włoch, Ukrainy i Polski. Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji UNIFIL rozpoczął się 6 kwietnia 1992r. od przybycia kompanii medycznej, na bazie której został utworzony szpital polowy w obozie Naqoura. Dwa lata później, 21 kwietnia 1994r., rozpoczął działalność Polski Batalion Logistyczny oraz pododdziały inżynieryjne, rozmieszczone w Jawayya. W czerwcu 1996 roku rozpoczęło działalność zgrupowanie pododdziałów remontowych z siedzibą w Tybninie. Obecnie Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) rozmieszczony jest w dwóch zgrupowaniach: Naqoura i Tybnin. Liczący jeszcze kilka lat wstecz prawie 700 osób dziś składa się z około 200 żołnierzy. PKW jest jednostką przeznaczoną do realizacji zadań związanych z logistycznym zabezpieczeniem działania sił UNIFIL w Libanie. Jego głównym zadaniem jest zaopatrywanie batalionów w strefie odpowiedzialności UNIFIL we wszelkiego rodzaju towary poczynając od żywności, poprzez artykuły niezbędne do zakwaterowania, a kończąc na wieżach obserwacyjnych i wszechobecnym tu drucie kolczastym, popularnie zwanym koncentryną. Towary są odbierane przez naszych kierowców z całego Libanu, głównie z portu w Bejrucie, następnie magazynowane w Centralnej Składnicy Zaopatrzenia, gdzie pracują również nasi żołnierze. Obsługą i naprawą sprzętu technicznego zajmują się żołnierze z Tybnina. Działalnością merytoryczną PKW kieruje Kwatera Główna UNIFIL, w której pracuje obecnie sześciu żołnierzy polskich i dwóch pracowników cywilnych.

W związku z tym, że polskie jednostki stacjonują w różnych miejscowościach, uroczystość Parady Medalowej (Medal Parade) jest jedną z nielicznych okazji do zaprezentowania prawie całego kontyngentu (prawie całego, gdyż wielu polskich żołnierzy wykonuje także i w tym dniu normalne, misyjne zadania na rzecz innych kontyngentów). Parada Medalowa, czyli wręczanie medali „W służbie pokoju” nadawanych przez Sekretarza Generalnego ONZ odbywają się dwa razy w roku i połączone są zazwyczaj ze świętem narodowym. Na uroczystość zapraszamy naszych rodaków przebywających w Libanie oraz przedstawicieli Ambasady RP, aby razem z nami byli w tym ważnym dla naszych żołnierzy dniu.

Maj.Gen. Alain Pellegrini odznacza polskich żołnierzy

Maj.Gen. Alain Pellegrini odznacza polskich żołnierzy

Z kolei wojsko polskie jest obecne na wszystkich uroczystościach, organizowanych przez Ambasadę w Bejrucie oraz Polonię libańską, często urozmaicając je polską kuchnią. Od wielu lat utrzymujemy również bliskie kontakty z polskimi księżmi z Don Bosco.

Niestety, ze względu na różnorodne uwarunkowania ilość tych kontaktów jest ograniczona, ale zawsze doceniana przez wszystkich zainteresowanych.

Polscy żołnierze od lat starają się utrzymywać bliskie kontakty także z miejscową ludnością. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że tereny na których działa PKW są w większości zamieszkane przez ludność szyicką. Okupacja izraelska doprowadziła do zniszczenia lub zaniedbania infrastruktury, szpitali oraz szkół. Dlatego ważną i cieszącą się uznaniem wśród mieszkańców, jak i całego personelu UNIFIL, jest pomoc medyczna i humanitarna, w tym udzielanie porad i konsultacji lekarskich dla ludności cywilnej, średnio około 60 w miesiącu. Kadra i żołnierze utrzymują także kontakty ze szkołami w okolicy oraz wspierają Dom Dziecka. Staramy się, aby zawsze do dzieci dotarły paczki świąteczne oraz służymy pomocą przy drobnych remontach i naprawach sprzętu. Dużą radość dzieciom sprawiło naprawienie huśtawek.

Kompania posiada specjalistyczny sprzęt, którym nie dysponują w okolicy, a który często pomaga w trudnych sytuacjach. Często zdarza nam się pomagać libańskim kierowcom.

Spotykamy się z wieloma wyrazami sympatii od mieszkańców okolicznych miejscowości. W 2004 roku dowódcy zgrupowania w Tybninie nadano tytuł honorowego obywatela miasta. Czas spędzony na pięknej ziemi libańskiej długo pozostanie w naszej pamięci.

Stanisław Baraszkiewicz (Oficer prasowy PKW w Libanie)

Beirut, 2006