PASZPORTY

UWAGA! PILNE! UWAGA!
 

Z dniem 26 czerwca 2012 r. tracą ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców.

Dzieci wpisanie do paszportu rodzica nie będą mogły przekraczać granic UE.
Osoby, w których paszportach wpisane są dzieci i którą planują wyjazd z Libanu /powrót do Libanu po 26 czerwca 2012 r. proszone są o zgłoszenie się do Ambasady, do konsula celem wyrobienia paszportów dla dzieci!