Wybory do Parlamentu

Przypominamy!

Aby móc wziąć udział w zbliżających się polskich wyborach parlamentarnych, najpóźniej do czwartku tj. 6 października do godz. 24.00, ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej, należy zarejestrować się do spisu wyborców, a następnie osobiście w dniu 9.10.2011 r. udać sie na głosowanie.

Do zgłoszenia do spisu wyborców za granicą wymagany jest:

  • numer PESEL,
  • ważny polski paszport, a w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego można również dokonać zgłoszenia przy użyciu polskiego dowodu osobistego.

Więcej informacji na stronach: https://ewybory.msz.gov.pl oraz http://pkw.gov.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.